- do 15 maja 2019 r. - Rodzinny konkurs plastyczny - makieta kościoła

Ogłaszamy rodzinny konkurs plastyczny na wykonanie makiety naszego kościoła. Szczegóły konkursu w Regulaminie.

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

„Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskej w Sławięcicach – makieta na 150 lat”

A. Organizator:

 1. Organizatorem konkursu  plastycznego jest parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie.

B. Miejsce i czas trwania Konkursu:

 1. Konkurs ogłoszony zostaje w dniu 09.12.2018 roku na stronie internetowej Organizatorów i będzie trwał do 15.05.2019 r.
 2. Czas trwania Konkursu: 09.12.2018 - 15.05.2019 r.
 3. Prace konkursowe należy dostarczyć katechetom z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w K-Koźlu wraz z  kartą zgłoszeniową (załącznik 1)

C. Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie zajęć manualnych wśród mieszkańców os. Sławięcice i os. Miejsce Kłodnickie w K-Koźlu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Promocja historii zabytkowego kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w K-Koźlu w związku ze 150 rocznicą budowy kościoła.
 3. Integracja rodziny
 4. Wymiana doświadczeń i pomysłów między uczestnikami

D. Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg Konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być całe rodziny a szczególnie dzieci i młodzież szkolna z os. Sławięcice i os. Miejsce Kłodnickie.
 2. Każdy z uczestników  konkursu przygotowuje makietę kościoła według wzoru, jakim jest świątynia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Makieta może być wykonana z dowolnie wybranych materiałów (bezpiecznych, trwałych, nietoksycznych). Wielkość maksymalna makiety to 50cm x 50cm x 50cm.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 15.05.2019r. i ogłoszony w 150 rocznicę budowy kościoła w czasie festynu parafialnego w dniu 08.06.2019. Trzy najpiękniejsze i najbardziej szczegółowe makiety zostaną nagrodzone.
 4. Zgłoszenie makiety do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną makietę.
 6. Zgłoszona makieta może być zaopatrzona w dokumentację, którą mogą stanowić: zdjęcia z budowy makiety.

E. Zasady oceny zgłoszonych modeli:

 1. Wszyscy uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia makiety.
 2. Zgłoszone do konkursu  makiety  ocenia  komisja  konkursowa  powołana  przez organizatorów. Pod uwagę będzie brana zgodność z tematyką, estetyka wykonania pracy i oryginalność. Decyzja komisji sędziowskiej  jest  ostateczna  i  nie  podlega dyskusji.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca.
 4. Komisja przewiduje możliwość przyznania dodatkowo wyróżnienia.
 5. Makiety dostarczane i odbierane będą bezpośrednio przez uczestników konkursu.

 

ZAŁĄCZNIK 1 (do pobrania):

Karta zgłoszeniowa

facebook_page_plugin