Nowenna Jubileuszowa - grudzień - WIARA

W ramach nowenny przed obchodami 150-lecia konsekracji naszego Sławięcickiego kościoła, każdego miesiąca rozważamy jedną z chrześcijańskich postaw w oparciu o życie św. Katarzyny Aleksandryjskiej - naszej patronki, a także modlimy się o wprowadzenie jej w nasze życie. W grudniu rozważać będziemy cnotę WIARY. W każdą środę zapraszamy na modlitwę różańcową w intencji naszej parafii - w grudniu przed roratami o godz. 6:30.

Wiara świętej Katarzyny

Jej wiara była mocna i żywa. Ukazywała jej jasno cel ludzkiego życia, którym jest wieczne szczęście w niebie. Ona dawała jej siłę do przeciwstawiania się złu, którego tak wiele było w ówczesnym, pogańskim świecie. Ona była dla niej pokrzepieniem i siłą w kłopotach i cierpieniach codziennego życia, zwłaszcza w godzinie śmierci. Wiara mówiła jej, że wprawdzie straci niedługo to życie doczesne, ale czeka ją za to wielka nagroda w niebie, stosownie do słów Zbawiciela: „Kto straci życie dla Mnie, ten zyska je na życie wieczne”.

Wspominając dziś świętą Katarzynę, prośmy za jej wstawiennictwem o mocną i żywą wiarę, bo tylko taka wiara dokonuje w życiu człowieka cudów, tylko taka wiara podoba się Bogu i jest zasługująca na wieczne zbawienie. Taka też powinna kształtować nasze codzienne życie i wpływać na nasze postępowanie.

Prośmy o wiarę...

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

facebook_page_plugin