Nowenna Jubileuszowa - listopad - MĘSTWO

Listopad to trzeci miesiąc nowenny przed obchodami 150-lecia konsekracji naszego Sławięcickiego kościoła. Każdego miesiąca rozważamy jedną z chrześcijańskich postaw w oparciu o życie św. Katarzyny Aleksandryjskiej naszej patronki, a także modlimy się o wprowadzenie jej w nasze życie. W tym miesiącu rozważać będziemy cnotę MĘSTWA. W każdą środę zapraszamy na modlitwę różańcową w intencji naszej parafii.

Męstwo św. Katarzyny

Męstwo Katarzyny ujawniło się wtedy, gdy dowiedziawszy się o uwięzieniu niewinnych chrześcijan – mając zaledwie 18 lat – odważyła się pójść do cesarza, wielkiego prześladowcy i prosić go o ich uniewinnienie. A potem, gdy cesarz zdumiony jej odwagą i mądrością zaproponował jej dysputę na temat wiary z wybranymi przez niego mędrcami i uczonymi odważyła się stanąć do tej dysputy. Liczyła na swoje wykształcenie, a przede wszystkim na to, że Bóg jej pomoże, a jak mówi podanie, zwyciężyła w tej dyspucie, a niektórzy z nich nawet uwierzyli w Chrystusa.

Męstwo jej ujawniło się szczególnie w ostatnich dniach jej życia. Nie zmogła ją przecież chłosta, na którą ją skazano, ani morzenie głodem, ani wyrok śmierci. Koło najeżone nożami, na którym miała być zamęczona, przeraziło ją na pewno – ale jej męstwo pozwoliło jej trwać wiernie przy Jezusie i oddać za Niego swoje życie. Kiedy bowiem koło rozpadło się – ścięto ją mieczem i tak dokonała swego życia.

A my? Czy chętnie i odważnie stajemy w obronie naszej wiary i czy jesteśmy gotowi nawet pocierpieć za Chrystusa? Powiedział przecież Jezus: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie".

Prośmy o cnotę męstwa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

facebook_page_plugin