Nowenna Jubileuszowa - październik - ŚWIĘTOŚĆ

Październik to drugi miesiąc nowenny przed obchodami 150-lecia konsekracji naszego Sławięcickiego kościoła. Każdego miesiąca rozważamy jedną z chrześcijańskich postaw w oparciu o życie św. Katarzyny Aleksandryjskiej naszej patronki, a także modlimy się o wprowadzenie jej w nasze życie. W tym miesiącu towarzyszyć nam będzie ŚWIĘTOŚĆ. Szczególnie w październiku, miesiącu różańcowym zapraszamy na modlitwę różańcową, w każdą środę modlić się będziemy o świętość dla całej naszej parafii.

Świętość Katarzyny

Katarzyna żyła święcie. A żyć święcie to tyle, co mieć codziennie w swojej duszy łaskę uświęcającą, żyć w przyjaźni z ludźmi i z Bogiem oraz ofiarnie służyć każdego dnia Chrystusowi i bliźnim. A nie było to łatwe w tamtych czasach. Były to bowiem czasy pogańskiego Rzymu, czasy niewolnictwa i zepsucia obyczajów. Katarzyna widząc wokół siebie tyle zła, wygodnictwa, pijaństwa, rozpusty, potrafiła być sobą i potrafiła pójść za Chrystusem, zachowując czyste, niewinne serce, godne chrześcijańskiej dziewczyny.

Trzeba nam wiedzieć, że świętość nie jest łatwym życiem, nie jest odgrodzeniem się od świata — ale jest wytrwałą walką ze sobą, jest codziennym otwieraniem serca i dłoni ku Bogu i braciom. A my? Czy my dążymy do świętości? Czy pomimo wielorakiego otaczającego nas zła, potrafimy żyć blisko Boga? Przecież mówi do nas Zbawiciel: „Świętymi bądźcie, jak wasz Ojciec Niebieski jest święty".

Prosimy o świętość:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…,

facebook_page_plugin